Abram Icek Jegier + Chaja Hinda Gonik

Abram Icek Jegier ‎(I4006)‎
Birth 1864 25 20 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death Yes
Josel ‎(II)‎ Jegier ‎(I3128)‎
Birth about 1839 26 23 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death Yes
F1099
Liba Gitla Sandal ‎(I1485)‎
Birth 24 November 1843 21 23 Luków, , Siedlce, Poland
Death Yes

Chaja Hinda Gonik ‎(I4007)‎
Birth about 1867
Death Yes
F1489
Children
Jankel Jegier ‎(I4018)‎
Birth about 1888 24 21 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death Yes
David Lazer Jegier ‎(I4013)‎
Birth
Death Yes
Nathan ‎(Nuta)‎ Jegier ‎(I4010)‎
Birth 1890 26 23 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 1942 ‎(Age 52)‎ Majdanek Concentration Camp, Poland

Family Group Information   (F1488)
Marriage Marriage 20 November 1883 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland

Last Change Last Change 24 April 2020 - 14:08