Ludovico Eichenblatt + Sofía ‎(Szprince)‎ Ploit

Ludovico Eichenblatt ‎(I104)‎
Death 6 July 2001 Buenos Aires, Argentina

Sofía ‎(Szprince)‎ Ploit ‎(I55)‎
Birth 14 March 1925 37 30 Vladimir-Volynskiy, Vladimir-Volynskiy, , , Ukraine
Death 19 May 1978 ‎(Age 53)‎ Castelar, , Buenos Aires, Argentina
León ‎(Lejb Mejer)‎ Ploit ‎(I53)‎
Birth May 1887 Gnojno, Krasnostav, , , Ukraine
Death 1 May 1967 ‎(Age 80)‎ Buenos Aires, Argentina
F16
Clara ‎(Kayla)‎ Kleiner ‎(I54)‎
Birth 16 October 1894 29 28 Zólkiewka, , Zamosc, Poland
Death 14 October 1970 ‎(Age 75)‎ Buenos Aires, Argentina
Children
Jorge Ernesto Eichenblatt ‎(I106)‎
Birth 29 July 1951 26 Buenos Aires, Argentina
Death 8 October 2011 ‎(Age 60)‎ Buenos Aires, Argentina
Marisa Estela Eichenblatt ‎(I182)‎
Birth 24 April 1964 39 Buenos Aires, Argentina
Death 5 June 1965 ‎(Age 13 months)‎ Buenos Aires, Argentina

Family Group Information   (F30)
Marriage Marriage 2 August 1947 Buenos Aires, Argentina


Last Change Last Change 20 February 2001 - 09:05