Ayzyk Gizelman + Ruchla Leja Zylberkrantz

Ayzyk Gizelman ‎(I1221)‎
Birth about 1843 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 1893 ‎(Age 50)‎ Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Abraham Gizelman ‎(I1951)‎
Death before December 1861
F687

Ruchla Leja Zylberkrantz ‎(I1218)‎
Birth 25 October 1833 37 40 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death Yes
Zyskind Zylberkrantz ‎(I1082)‎
Birth about 1796
Death 14 February 1869 ‎(Age 73)‎ Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
F372
Fradla ‎(unknown)‎ ‎(I1092)‎
Birth 1793
Death 19 February 1844 ‎(Age 51)‎ Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Children
No recorded children

Family Group Information   (F414)
Marriage Marriage 23 December 1861 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland

Last Change Last Change 20 October 2008 - 21:18