Yosef Baruch Shamir + Chaia Rivke Plot

Yosef Baruch Shamir ‎(I195)‎
Birth about 1899 Kovel', , Volyns'ka, Ukraine
Death 14 November 1986 ‎(Age 87)‎ Petah Tikwah, , HaMerkaz, Israel

Chaia Rivke Plot ‎(I80)‎
Birth about 1905 Kovel', , Volyns'ka, Ukraine
Death 16 April 1981 ‎(Age 76)‎ Petah Tikwah, , HaMerkaz, Israel
Mordechai Plot ‎(I71)‎
Death 8 May 1932 Kovel', , Volyns'ka, Ukraine
F22
Perl ‎(unknown)‎ ‎(I79)‎
Death 3 February 1932 Kovel', , Volyns'ka, Ukraine
Children

Family Group Information   (F58)
Marriage Marriage 12 May 1926 Tel Aviv, , Tel Aviv, Israel

Last Change Last Change 20 February 2001 - 09:05