Sam ‎(Aron Szmul)‎ Brillstein + Martha ‎(Masza Bajla, Marsha)‎ Izakzon

Sam ‎(Aron Szmul)‎ Brillstein ‎(I2099)‎
Birth 1876 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 30 May 1920 ‎(Age 44)‎ New York, New York, New York, United States

Martha ‎(Masza Bajla, Marsha)‎ Izakzon ‎(I2029)‎
Birth 5 October 1875 36 37 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 12 January 1963 ‎(Age 87)‎ New York, New York, New York, United States
Srul Izakzon ‎(I2533)‎
Birth about 1839 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death Yes
F861
Syrka Ruchla Zafryn ‎(I2534)‎
Birth 26 June 1838 26 20 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death Yes
Children
Morris ‎(Icko Moszko, Moe)‎ Brillstein ‎(I2168)‎
Birth 28 October 1898 22 23 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 5 May 1990 ‎(Age 91)‎ New York, New York, New York, United States
Eva T. Brillstein ‎(I2270)‎
Birth 27 December 1903 27 28 New York, New York, New York, United States
Death 23 August 1983 ‎(Age 79)‎ New York, New York, New York, United States
Louis ‎(Szlema Lejb)‎ Brillstein ‎(I2275)‎
Birth 7 September 1897 21 21 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 10 March 1975 ‎(Age 77)‎ , Bronward, Florida, United States of America

Family Group Information   (F876)
Marriage Marriage 1897 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland

Last Change Last Change 24 January 2010 - 15:20