Morris ‎(Icko Moszko, Moe)‎ Brillstein + Tillie Perlman

Morris ‎(Icko Moszko, Moe)‎ Brillstein ‎(I2168)‎
Birth 28 October 1898 22 23 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 5 May 1990 ‎(Age 91)‎ New York, New York, New York, United States
Sam ‎(Aron Szmul)‎ Brillstein ‎(I2099)‎
Birth 1876 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 30 May 1920 ‎(Age 44)‎ New York, New York, New York, United States
F876
Martha ‎(Masza Bajla, Marsha)‎ Izakzon ‎(I2029)‎
Birth 5 October 1875 36 37 Miedzyrzec Podlaski, , Biala Podlaska, Poland
Death 12 January 1963 ‎(Age 87)‎ New York, New York, New York, United States

Tillie Perlman ‎(I2169)‎
Birth 5 November 1900 New York, New York, New York, United States
Death 19 March 1968 ‎(Age 67)‎ New York, New York, New York, United States
Children
Samuel ‎(Sammy)‎ Aaron Brillstein ‎(I2268)‎
Birth 28 April 1923 24 22 New York, New York, New York, United States
Death 23 April 1993 ‎(Age 69)‎ Pearl River, Rockland, New York, United States
Bernard Jules ‎(Bernie)‎ Brillstein ‎(I2261)‎
Birth 26 April 1931 32 30 New York, New York, New York, United States
Death 7 August 2008 ‎(Age 77)‎ Los Angeles, Los Angeles, California, United States Of America

Family Group Information   (F877)
Marriage Marriage 20 August 1921 New York, New York, New York, United States

Last Change Last Change 9 June 2013 - 01:43