Families

Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (unknown)

SurnameSURNSpouses
1YaacovYAACOV1
2YaarYAAR1
3YaberbaumYABERBAUM1
4YablonskiYABLONSKI1
5YafetYAFET1
6YahalomiYAHALOMI1
7YallouzYALLOUZ1
8YalovskyYALOVSKY1
9YanitelliYANITELLI1
10YarkoniYARKONI1
11YegerYEGER1
12YerzyYERZY3
13YevilafYEVILAF1
14YomtovYOMTOV1
15YudinYUDIN1
   Total individuals: 17
Total Names: 15


Print
Back to normal view