Individuals

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (unknown)

SurnameSURNIndividuals
1YaacovYAACOV4
2YaarYAAR1
3YaberbaumYABERBAUM1
4YablonskiYABLONSKI1
5YafetYAFET3
6YahalomiYAHALOMI2
7YallouzYALLOUZ1
8YalovskyYALOVSKY1
9YanitelliYANITELLI1
10YarkoniYARKONI1
11YegerYEGER1
12YerzyYERZY6
13YevilafYEVILAF1
14YomtovYOMTOV1
15YudinYUDIN4
   Total individuals: 29
Total Names: 15